Werkwijze


1. Voorbereiding / intake

Created with Sketch.

Je ontvangt van mij documenten (gezondheidsverklaring, voorbereiding en nazorg) via de app of email. Deze kun je ook hieronder vinden bij 'document IDA PMU'. De contra indicaties worden doorgenomen om er zeker van te zijn dat het zetten van de Permanente Make-up wel veilig voor je is. 

2. Voortekenen

Created with Sketch.

Je krijgt een advies, daarna meet en schets ik de Permanente Make-up in de meest natuurlijke vorm. Dit doen we samen, in overleg, zodat de vorm passend is voor jou.

3. Kleur keuze

Created with Sketch.

Ik heb een hele reeds aan kleuren waarbij ik kijk naar de kleur van je huid en natuurlijke haargroei. Je krijgt een advies waarbij jij bepaalt wat het beste bij je past.

4. Behandeling 

Created with Sketch.

Nadat de vorm en de kleur is gekozen, ga ik aan de slag! Een behandeling varieert van 1 uur tot 3 uur. 

 • Infralash / eyeliner : 1 - 1,5 uur.
 • Wenkbrauwen : 2,5  - 3 uur.
 • Lippen : 2,5 - 3 uur.

5. Nazorg 

Created with Sketch.

Je krijgt het nazorgformulier mee. Samen spreken we deze door. Nu is het aan jou om jouw huid zo goed mogelijk te verzorgen tijdens het genezingsproces. Tussen de 6 en 10 weken zien wij elkaar terug voor de nabehandeling. 

Documenten 

IDA PMU

Gezondheidsverklaring IDA PMU

Voorbereiding WENKBRAUWEN EN EYELINERS  

Voorbereiding en nazorg LIPPEN 

Nazorgformulier WENKBRAUWEN

Informatie over de risico’s van PMU 

Het aanbrengen van PMU brengt risico’s met zich mee. Zorg daarom dat je goed bent uitgerust en genoeg hebt gegeten. Stel de artiest op de hoogte van eventueel medicijngebruik of huidproblemen/beschadiging, huid die recent blootgesteld is aan plastische chirurgie of radiotherapie, allergieën, epilepsie, overgevoeligheidsreacties, zwangerschap of wanneer je borstvoeding geeft, dit alles kan namelijk de genezing negatief beïnvloeden en meer risico geven op complicaties. Huid die onlangs getatoeëerd of gelaserd is, maar nog niet genezen is kan ook het risico op complicaties vergroten.
 
Controleer op www.veiligtatoeerenenpiercen.nl dat de studio waar je PMU wilt laten zetten, een geldige vergunning heeft. Deze vergunning geeft aan dat de studio werkt volgens de meest recente hygiëne norm.
 
Laat nooit PMU aanbrengen wanneer je onder invloed bent van alcohol of drugs, ook laat je geen tatoeage of PMU aanbrengen op moedervlekken of op plekken waar littekenweefsel zit als gevolg van verwijderde huidkanker.
 
Tevens dien je ook geen PMU aan te laten brengen (of enkel onder goedkeuring van een arts) als je een van de volgende aandoeningen hebt: 

 • hemofilie of andere bloedstollingsziektes; 
 • epilepsie of hart en vaataandoeningen; 
 • bepaalde allergieën voor metalen, conserveringsmiddelen of andere stoffen gebruikt bij tatoeëren; 
 • diabetes; 
 • auto immuunstoornis; 
 • immuun gecompromitteerde ziektes; 
 • sarcoïdose. 

 
Let erop dat de PMU artiest tijdens het pigmenteren: 

 • de huid schoonmaakt en desinfecteert. 
 • als de huid geschoren dient te worden gebruik maakt van een nieuw wegwerpscheermesje. 
 • de naalden en inkt steriel zijn verpakt en enkel voor jou worden gebruikt. 
 • tijdens het proces schone tissues worden gebruikt om de huid schoon te maken. 
 • de PMU artiest tijdens het zetten van de PMU handschoenen draagt en deze vervangt bij het aanraken van iets anders dan zijn machine, tissues, steriele materialen of jouw huid. 

 
Let erop dat de PMU artiest na het pigmenteren: 

 • PMU schoonmaakt met een milde zeep of goedgekeurd huiddesinfectiemiddel met RVG -nummer. 
 • de PMU droogdept met schone tissues. 
 • mondelinge uitleg geeft en nadien ook een schriftelijke nazorginstructie meegeeft voor de gebruikte methode. 
 • permanente make-up indien nodig insmeert met een aftercare zalf. 

 
Uitleg over tekenen van normale genezing en tekenen van infectie of allergieën: 

 • je kunt merken dat er (veel) wondvocht of overtollige inkt van de tatoeage/PMU komt, dit is normaal. 
 • je kunt roodheid zien op en rondom het gebied waar de tatoeage of PMU staat, dit is normaal. 
 • je kunt milde zwelling waarnemen op en rondom het gebied, dit is normaal. 
 • je kunt koorts of koude rillingen krijgen na het aanbrengen van de PMU gedurende de eerste 12 uur na het zetten, dit is normaal. Als dit aan houdt kan het een teken zijn van infectie. 
 • als de PMU wondvocht blijft lekken na een langere periode, of er komt gelige pusachtige vloeistof uit, dan kan dit een teken van infectie zijn. 
 • als de PMU een nare geur ontwikkeld kan dit een teken van infectie zijn. 
 • als je merkt dat er een toename is in pijnlijke roodheid, een toenemend kloppend of brandend gevoel, moeilijkheid tot bewegen van het getatoeëerde lichaamsdeel of uitlopende rode lijnen over de huid kan dit een teken van infectie zijn. 

 
Indien je een mogelijke infectie hebt dien je altijd direct contact op te nemen met een arts. Breng tevens altijd je PMU artiest hiervan op de hoogte. Personen met bepaalde aandoeningen dienen extra voorzichtig te zijn, gezien zij een hogere kans hebben op een wondinfectie. 
 
Indien je een allergische reactie hebt dien je gelijk te stoppen met het gebruik van alle producten voor de PMU en contact op te nemen met een arts. Tevens dien je ook in geval van allergische reacties je PMU artiest op de hoogte te brengen hiervan. Deze is namelijk geadviseerd dit te documenteren. 

"Mijn streven van een permanente make-up behandeling is, om dit zo natuurlijk mogelijk te maken, zodat jij je er prettig bij voelt! De haren van de wenkbrauwen blijven gewoon behouden, deze haal ik niet weg, behalve de haartjes die niet in het model passen. Ik maak er mooie natuurlijke wenkbrauwen van. Ook wanneer je helemaal geen haartjes meer in de wenkbrauwen hebt, wordt uiteindelijk het effect heel natuurlijk en mooi, maar houdt er rekening mee dat de behandeling in twee (of drie behandelingen) opgebouwd moet worden om dit te bereiken. Je moet niet verwachten dat het in 1 behandeling goed zal zijn". 

Wil je een intake?

Algemene voorwaarden 

 

Algemeen 

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen IDA en een klant waarop IDA deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

 

Afspraken 

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 72 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch, per email of per bericht aan IDA melden. 

Na het ontvangen van dit bericht zal IDA dit bevestigen. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is IDA gerechtigd om het gehele afgesproken bedrag aan de klant te berekenen. Indien de klant meer dan een half uur later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag IDA de behandeling weigeren en het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. 

 

Betaling 

IDA vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of via betaalverzoek te voldoen.  Bij een gemiste afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Er zal een factuur verzonden worden die uiterlijk binnen 7 dagen betaald dient te zijn. Wanneer de betalingstermijn overschreden wordt volgen twee herinneringen. Als de factuur hierna nog niet betaald is zal IDA de factuur uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij behorende kosten zijn voor de klant.  In het geval dat klant al eerder permanente make up heeft laten zetten is zij verplicht IDA vooraf het maken van een afspraak hiervan op de hoogte te stellen, zoals aangegeven in het afspraak maken proces en in de bevestigingsemail. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een behandeling uit te voeren met oude permanente make up. In het geval dat dit vooraf niet wordt overlegd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. 

De klant is verplicht om het volledige bedrag te betalen bij het maken van een afspraak en gaat hiermee akkoord. Wij hanteren een betalingstermijn van 7 dagen na factuurdatum. 

 

Persoonsgegevens & privacy 

De klant voorziet IDA vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan IDA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. IDA neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in de administratie. IDA behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. IDA zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant. Het e-mailadres van de klant wordt door IDA gebruikt om een digitale nieuwsbrief naar te sturen, indien de klant deze niet wil ontvangen, kan de klant dit vooraf aangeven of zich afmelden voor de nieuwsbrief. 

 

Geheimhouding 

IDA is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, IDA verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken. 

 

Aansprakelijkheid 

IDA is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat IDA is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. IDA is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de praktijk. 

 

Beschadiging en diefstal 

IDA heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom beschadigt. IDA meldt diefstal altijd bij de politie. In onze salon zijn er geen beveiligingscamera’s aanwezig. 

 

Klachten 

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking gemeld worden aan IDA. IDA zal bij ontvangst van de melding een bevestiging sturen. IDA zal de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is zal IDA de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Indien IDA en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator. IDA is aangesloten bij de klachten en geschillencommissie voor zorgvoorzzp.nl 

 

Behoorlijk gedrag 

De klant behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft IDA het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen. 

 

Verwachtingen 

Wij staan voor natuurlijke verfraaiing van de schoonheid. Op onze Instagram vindt u talloze voorbeelden van ons werk. U ziet onze stijl en wat u van ons kunt verwachten. Kiest u voor een techniek of stijl welke wij niet aanbieden dan wordt de behandeling gestaakt en bent u uw aanbetaling kwijt. 

a. Intake: Wij behandelen geen klanten die zwanger zijn en/of diabetes patiënten zonder doktersverklaring. Tijdens het voortekenen wordt de vorm bepaald. Let er op dat dit de uitlijnen zijn en het uiteindelijke resultaat fijner en minder hard zal zijn. 

b. Pigmenteren: Nadat u akkoord geeft op de vorm start onze artiest met het pigmenteren. Het uiteindelijke resultaat zal pas 6 weken zichtbaar zijn. De kleur en vorm zijn nog niet in hun eindfase. 

c. Nabehandeling. Deze is kosteloos en zit inbegrepen bij uw behandeling. 6 weken later komt u terug voor de nabehandeling. Mocht er meer dan 6 weken tussen zitten omdat IDA geen eerdere plek aan kan bieden dan komen er geen extra kosten bij. Mocht u kleine aanpassingen willen laten uitvoeren dan zal dat moeten op de dag van de nabehandeling. Wij kunnen tussentijds geen aanpassingen verrichten omdat het resultaat nog in proces zit. Er wordt dus onder geen enkel bedwing eerder een afspraak ingepland dan na 6 weken. d. Nazorg. Het is van cruciaal belang dat u zich houdt aan de nazorg. Doet u dit niet dan is het resultaat uw verantwoordelijkheid. Onze specialisten herkennen verandering van pigment door zon/zonnebank en andere invloeden zoals water. 

e. Eindresultaat. Wij streven naar perfectie. Dit doen wij door alles in millimeters af te tekenen. Omdat bijna geen enkel gezicht (lichaam) symmetrisch is en ons doel is om harmonie te creëren dient u er rekening mee te houden dan er een millimeter afgeweken kan worden om zo harmonie in uw gezicht/lichaam te creëren. 

 

Ontevredenheid 

Bent u ontevreden over het resultaat dan zullen wij dit met u bespreken. Mocht u ontevreden zijn over de vorm dan zullen wij bespreken wat de mogelijkheden zijn om dit zoveel mogelijk bij te werken. Omdat wij goedkeuren vragen na het voortekenen bent u akkoord gegaan met de vorm. Is de vorm anders dan hoe er is voorgetekend dan zullen wij dit voor u corrigeren. Bent u echter zelf van mening veranderd en wilt u een ander vorm en/of kleur toegepast hebben dan zijn de bijkomende kosten voor deze behandelingen geheel voor uw. In geval van ontevredenheid, verwachten wij dat u dit kenbaar maakt binnen 10 weken na de desbetreffende behandeling. Wij zullen u altijd vragen de 6 weken hersteltijd in acht te nemen. Daarna heeft u nog 4 weken om ons te contacteren over uw ontevredenheid. 

 

Resultaat is niet blijvend 

Wij passen dezelfde techniek toe bij al onze klanten. Soms kan het pigment minder goed worden opgepakt in de huid, dit kan verschillende oorzaken hebben waar wij geen invloed op hebben. Wij zullen ons techniek hierop aanpassen om alsnog het gewenste resultaat te behalen. In bijna alle gevallen lukt dat. In enkele zeldzame gevallen lukt het niet en verliest de huid het pigment gedeeltelijk of volledig. Dit is echter heel zeldzaam. Daarom is er de nabehandeling om pigment wederom in de huid te krijgen. Wanneer blijkt dat er nog een behandeling nodig is om elke plekjes op te vullen dan dient er een 2de nabehandeling ingepland te worden. Hier zijn kosten aan verbonden. Reden is dat wij geen invloed hebben op hoe de huid pigment oppakt. Nogmaals, wij beheersen een techniek waarbij maximale pigmentopname plaats vindt. In gevallen dat de gehele pigment loslaat, dan wordt 50% van het betaald bedrag teruggestort of in contant aan de klant overhandigt. Dit geldt alleen in gevallen dat het pigment volledig niet pakt. 

Annuleren 

Het is niet mogelijk om een geboekte afspraak/training te annuleren. Aanbetalingen worden in geen enkel geval terugbetaald. Wij bieden de optie om deze afspraak éénmalig te verschuiven naar andere beschikbare datum. Voor afspraken dient dit 3 dagen van tevoren in overleg afgestemd en bevestigd te worden door IDA. 

 

Beeldmateriaal 

Voor de behandeling wordt gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Indien er geen toestemming wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant.


Belangrijk:  

 • Migratie is het ongewenst uitlopen van een pigment in de huid. De huid rondom de ogen is heel teer en dun. Op de oogleden zitten kleine fijne haarvaatjes die tot de wimpertjes toe lopen. Wanneer er een adertje reageert en kapot springt kan het pigment in het adertje lopen waardoor een vlekje ontstaat. Dit is niet de ‘schuld’ van de pigmentist maar kan gebeuren. Ik bekijk van tevoren dit risico en bespreek dit met je. Bij het aangaan van een behandeling behoort dit tot je eigen verantwoording en risico. In de jaren dat ik nu werk is het gelukkig nog nooit gebeurd, maar wil graag dat je goed geïnformeerd bent. Wanneer ik denk dat het niet kan, behoud ik mij het recht om een eyeliner ook niet te zetten. Het zetten van Permanent Make-up is vakmanschap waarbij brede kennis en betrouwbare apparatuur een pré is, hierdoor wordt het migratie tot een minimum beperkt. Maar ook je lichaam, huid en conditie van de haarvaatjes spelen hierbij een rol en daar hebben wij verder geen controle over. Het is een kunstwerk op levend materiaal (je huid) wat altijd anders kan reageren.